Ketika aku sendiri, seketika kau yang menjumpai: sepi. #FatwaRindu

0 komentar.

#FatwaRindu https://t.co/qDDrxM8jTZ

1 komentar.

Puncak kerinduan adalah kehilangan ia yang kaurindukan. #FatwaRindu

0 komentar.